top of page
ROZMALAS_VIZ.jpg
SPĒKA UPE

Spēka upe iztek no vietas, kur atrodas Spēka ozols un simboliski tiek virzīta uz augš (Rožmalām ziemeļi ir vērsti Bauskas virzienā, un parasti kartogrāfiskajā materiālā ziemeļu virziens tiek orientēts uz augšu), tādejādi simbolizējot cilvēka izaugsmi un tiekšanos uz pilnību. „Upē” spēks ieplūst caur ozola saknēm, kas caur zarotni saņem enerģiju no kosmosa, saules un Dieva.

Upe veidota no vairākām pludlīnijās attēlotām lineārām stādījumu joslām, kas simbolizē viļņus - kustību un dinamiku. Tā izplūst cauri lielākajai daļai teritorijas.

Stādījumus, lielākoties, paredzēts veidot no ziemciešu stādījumiem. Lai nodrošinātu dobes estētiku arī ziemas periodā, liela daļa no ziemcietēm ir graudzāles, kas ziemā tiek atstātas un nogrieztas tikai agrā pavasarī. Stādījumu joslas platums 1.50m.

Ideju vizualizējošs materiāls oļu un laukakmeņu grupām stādījumos.

Upes papildus simboliskie elementi ir deviņi sajūtu akmeņi. Kas izklaidus izvietoti visā upes garumā. Paredzēts izmantot liela gabarīta akmeņus augstumā~ 0.70-1.00 m. Tie izvietoti ar vērsumu un piekļuvi no ozola puses, kas orientējoši ir vērsts dienvidu virzienā, tātad ar skatu uz sauli. Plānots, ka uz tiem cilvēks, var sēdēt un atbilstoši konkrētajai sajūtai sevi atbrīvot no nepatīkamākā, vai sevī iepludināt pozitīvo. Apmeklētāji var iziet „Spēka upes ceļu”, kas veidots caur deviņiem cikliem ievērojotsecību no pašattīrīšanās līdz sevis uzlādēšanai un baltās enerģijas nostiprināšanai sevī.

Dobes dekorativitāti paspilgtina vietām paredzētā oļu un laukakmeņu grupas un atsevišķas vietas, kur akmeņi tiek „iesēdināti” zālienā, saglabājot plakanu virsmu, taču tajā pat laikā labi iezīmējot upes līnijas nepārtrauktību un turpinājumu. Akmeņu attālums var tikt izvēlēts nejaušs, ieteicamais akmeņu izvietošanas attālums starp divu akmeņu centriem – 60
cm, kas ir atbilstošs cilvēka soļa garumam ārtelpā.

 

Zālienā ieguldīto akmeņu ideju vizualizējošs materiāls un izbūves princips.

Spēka ozols
Latvieši izsenis godājuši kokus, katram piedēvējot gan simbolisko nozīmi, gan arī
enerģētisko raksturojumu. Ozols latviešu tautas

Kāpēc „9”???

Jo šis skaitlis ir sakrāli nozīmīgs skaitlis latviešu folklorā. Tam ir liela nozīme seno latviešu laika skaitīšanā – tas norāda uz minimālo laika ciklu – savaiti, kurā sākotnēji bija deviņas dienas.

 

Kaķim ir deviņas dzīvības.
Tāpat, skaitlim „9” ir izteikta auglības simbolika - deviņus mēnešus auglis tiek iznēsāts un tad piedzimst. Sākas jauns cikls. Devītajā dienā pēc dzimšanas senie latvieši rīkoja
jaundzimušajam krustabas.

 

Cilvēka dzīve tiek iedalīta 12 ciklos, kur katrā ir 9 gadi.

 

Sajūtu akmeņu secība un simboliskā nozīme

1. akmens – Pārdomu akmens. Tas atrodas vistuvāk Spēka ozolam. Cilvēkam rūpīgi jāapdomā, ko viņš vēlas iegūt un no kā atbrīvoties.


2. akmens – Atbrīvošanās akmens. Tas atrodas Spēka ozola tuvumā, saglabājot tiešu kontaktu ar ozola saknēm. Lai iegūtu kaut ko jaunu, ir jāatbrīvojas no kaut kā veca! Koka saknes uzsūc to, ko cilvēks atlaiž, un novada to visdziļākajās pazemes dzīlēs.


3. akmens – Piedošanas akmens. Tas simbolizē ieiešanu citā sajūtu ciklā. Lai kļūtu labāki, mums jārāda piemērs citiem. Jāprot piedot tiem, kas mums darījuši pāri, un jālūdz piedošana tiem, kam pāri esam darījuši mēs.


4. akmens – Pateicības akmens. Tas tiešā veidā saistīts ar iepriekšējo –
Piedošanas akmeni -, lai tam, kam esam piedevuši, varam arī pateikties, tādējādi vēlreiz apliecinot, ka patiesi esam piedevuši un neturam ļaunu. Iemācoties pateikties, mēs iemācāmies novērtēt dotās iespējas.


5. akmens – Atdzimšanas akmens. Ja secīgi izieti iepriekšējie sajūtu akmeņu cikli, tad cilvēks ir emocionāli attīrījies. Viņu pārņem vieglums un brīvības izjūta. Cilvēks var atdzimt no jauna – ievelc dziļi elpu un ļaujies!


6. akmens – Mīlestības akmens. Tas simbolizē ļaušanos mīlestībai. Ļaujiet, lai tevī ieplūst mīlestība no visa, kas ir apkārt!


7. akmens – Laimes akmens. Tas simbolizē ļaušanos priekam, un prieks, kā zināms, vairo labo. Laimīgs cilvēks piesaista citus laimīgus cilvēkus – tieši tāpat kā pozitīvais vairo pozitīvo. Esi laimīgs!


8. akmens – Harmonijas akmens. Harmoniju iegūst, beidzot izprotot, kas kā un kāpēc notiek, un skaidri apzinoties, kas ir labs un kas – slikts. Šis akmens sniedz vieglumu, jo visa Spēka upes ceļa garumā cilvēks ir mēģinājis ieskatījies sevī, atbrīvoties no sliktā un ļāvis ieplūst labajam.

9. akmens – Spēka akmens. Tas ir Spēka upes cikla noslēdzošais akmens. Ar to tiek nostiprināta uzņemtā enerģija. Akmens atrodas vistālāk no Spēka ozola, lai, esot pie tā, no visplašākā skata redzētu koka vainagu, kas simbolizē saikni ar Kosmosu, Sauli un Dievu.

bottom of page