top of page
SPĒKA UPE

Spēka upe iztek no vietas, kur atrodas Spēka ozols un simboliski tiek virzīta uz augš (Rožmalām ziemeļi ir vērsti Bauskas virzienā, un parasti kartogrāfiskajā materiālā ziemeļu virziens tiek orientēts uz augšu), tādejādi simbolizējot cilvēka izaugsmi un tiekšanos uz pilnību. „Upē” spēks ieplūst caur ozola saknēm, kas caur zarotni saņem enerģiju no kosmosa, saules un Dieva.

Upe veidota no vairākām pludlīnijās attēlotām lineārām stādījumu joslām, kas simbolizē viļņus - kustību un dinamiku. Tā izplūst cauri lielākajai daļai teritorijas.

Stādījumus, lielākoties, paredzēts veidot no ziemciešu stādījumiem. Lai nodrošinātu dobes estētiku arī ziemas periodā, liela daļa no ziemcietēm ir graudzāles, kas ziemā tiek
atstātas un nogrieztas tikai agrā pavasarī. Stādījumu joslas platums – 1.50m.
Dobes dekorativitāti paspilgtina vietām paredzētā oļu un laukakmeņu grupas un atsevišķas vietas, kur akmeņi tiek „iesēdināti” zālienā, saglabājot plakanu virsmu, taču tajā pat laikā labi iezīmējot upes līnijas nepārtrauktību un turpinājumu. Akmeņu attālums var tikt izvēlēts nejaušs, ieteicamais akmeņu izvietošanas attālums starp divu akmeņu centriem – 60
cm, kas ir atbilstošs cilvēka soļa garumam ārtelpā.

 

Zālienā ieguldīto akmeņu ideju vizualizējošs materiāls un izbūves princips.

Ideju vizualizējošs materiāls oļu un laukakmeņu grupām stādījumos.

Upes papildus simboliskie elementi ir deviņi sajūtu akmeņi. Kas izklaidus izvietoti visā upes garumā. Paredzēts izmantot liela gabarīta akmeņus augstumā~ 0.70-1.00 m. Tie izvietoti ar vērsumu un piekļuvi no ozola puses, kas orientējoši ir vērsts dienvidu virzienā, tātad ar skatu uz sauli. Plānots, ka uz tiem cilvēks, var sēdēt un atbilstoši konkrētajai sajūtai sevi atbrīvot no nepatīkamākā, vai sevī iepludināt pozitīvo. Apmeklētāji var iziet „Spēka upes ceļu”, kas veidots caur deviņiem cikliem ievērojotsecību no pašattīrīšanās līdz sevis uzlādēšanai un baltās enerģijas nostiprināšanai sevī.

Kāpēc „9”???

Jo šis skaitlis ir sakrāli nozīmīgs skaitlis latviešu folklorā. Tam ir liela nozīme seno latviešu laika skaitīšanā – tas norāda uz minimālo laika ciklu – savaiti, kurā sākotnēji bija deviņas dienas.

 

Kaķim ir deviņas dzīvības.
Tāpat, skaitlim „9” ir izteikta auglības simbolika - deviņus mēnešus auglis tiek iznēsāts un tad piedzimst. Sākas jauns cikls. Devītajā dienā pēc dzimšanas senie latvieši rīkoja
jaundzimušajam krustabas.

 

Cilvēka dzīve tiek iedalīta 12 ciklos, kur katrā ir 9 gadi.
Utt...

 

Sajūtu akmeņu simboliskā nozīme un secība.

1. Pārdomu akmens – atrodas kā pirmais akmens, vistuvāk Spēka ozolam. Cilvēkam jāieiet sevī, lai pārdomātu, ko viņš vēlas iegūt un no kā atbrīvoties.

 

2. Atbrīvošanās akmens - atrodas tiešā Spēka ozola tuvumā, lai saglabātos tiešs kontakts ar ozola saknēm, kas caur saknēm uzsūc to slikto, no kā cilvēks vēlas atbrīvoties. Lai kaut ko jaunu iegūtu, no kaut kā veca jāatbrīvojas!

 

3. Piedošanas akmens – simbolizē ieiešana citā sajūtu ciklā. Lai mēs būtu labāki nekā citi, mums jārāda piemērs un jāprot piedot gan tiem, kas mums ir darījuši pāri, gan jāprasa piedošana tiem, kam esam pāri darījusī mēs. Tāpat varam prasīt piedošanu it visam
apkārt - dabai un arī sev.


4. Pateicības akmens - atrodas aiz piedošanas akmens, lai tam, kam esam piedevuši varam arī pateikties, tādejādi dubultā apliecinot, ka patiesi esam piedevuši. Iemācoties pateikties, mēs iemācamies novērtēt sev dotās iespējas.


5. Atdzimšanas akmens – ja veiksmīgi ir noritējuši iepriekšējie sajūtu akmeņu cikli, tad cilvēks ir emocionāli attīrījies, viegls un izjūt brīvības sajūtu. Viņš var atdzimt no jauna.


6. Mīlestības akmens – simbolizē ļaušanos mīlestībai. Ļaušanās, lai tā ieplūst no it visa, kas ir apkārta.


7. Laimes un prieka akmens – kas cilvēku dara laimīgu? Ja viņš ir laimīgi un mīlestības piepildīts, tad viņš izstaro pozitīvo un radošo enerģiju, kas palīdz cilvēka dzīvei sakārtoties. Laimīgs cilvēks piesaista citus cilvēkus, kas arī kļūst laimīgi. Pozitīvais vairo pozitīvo! Kā zināms – kā sauc tā atskan, ko dodam, to saņemam un ko radam, tas izaugs.


8. Harmonijas akmens – harmonija rodas no tās īpašās sajūtas , kad saproti, kas un kā notiek. Kad tu pieņem sevi un arī apkārtējos tādus kādi viņi ir. Šis ir akmens, kas dod vieglumu, jo visa Spēka upes ceļa garumā cilvēks ir ieskatījies sevī un atbrīvoties no negācijām un ļāvis ieplūst pozitīvajam.

 

9. Spēka akmens – atbild par saņemtās spēka enerģijas nostiprināšanu sevī. Atrodas vistālāk no Spēka ozola, lai ar visplašāko skatu redzētu koka zarotni, kas ir koka tiešākā saikne ar kosmosu, sauli un Dievu.

bottom of page