top of page
Rozmalas Logo.png

Piedošanas akmens.

Tas simbolizē ieiešanu citā sajūtu ciklā. Lai kļūtu
labāki, mums jārāda piemērs citiem. Jāprot piedot tiem, kas mums darījuši pāri, un jālūdz piedošana tiem, kam pāri esam darījuši mēs.

bottom of page