top of page
Rozmalas Logo.png

Atdzimšanas akmens.

Ja secīgi izieti iepriekšējie sajūtu akmeņu cikli, tad cilvēks ir emocionāli attīrījies. Viņu pārņem vieglums un brīvības izjūta. Cilvēks var atdzimt no jauna – ievelc dziļi elpu un ļaujies!

bottom of page